Chia sẻ học phí

Tuỳ theo khu vực địa lý nơi bạn sinh sống, Cùng Học.edu.vn mời gọi bạn cùng chia sẻ kinh phí, đóng góp cho sự phát triển bền vững

Khu vực I

1000 đ/ngày
VND 365.000 1 năm
  • Toàn bộ các khoá học
  • Toàn bộ tài nguyên học tập
  • Chứng chỉ hoàn thành
Hào phóng

Khu vực II

500 đ/ngày
VND 182.500 1 năm
  • Toàn bộ các khoá học
  • Toàn bộ tài nguyên học tập
  • Chứng chỉ hoàn thành
Chính trực

Khu vực OMEGA

Miễn phí!
Miễn phí
  • Toàn bộ các khoá học
  • Toàn bộ tài nguyên học tập
  • Cam kết học tập liên tục
Chăm chỉ