Thực hành dựa trên chánh niệm được khuyến khích như một cách để giảm căng thẳng và lo âu ở học sinh, đồng thời cải thiện kết quả học tập và hành vi của các em. Những cuộc khảo sát được thực hiện đối với học sinh trung học đang theo học tại các trường tham gia Boston Charter Research Collaborative cho thấy, những học sinh thực hành chánh niệm nhiều hơn có tương quan đáng kể với thành tích học tập và kết quả hành vi tốt hơn. Những kết quả này khuyến khích nhóm nghiên cứu tìm hiểu xem liệu can thiệp chánh niệm ở trường học có thể cải thiện sự chú ý bền vững của học sinh, và từ đó, cải thiện khả năng tự kiểm soát của các em.

Bài báo này đánh giá những phát hiện từ nghiên cứu “Mindfulness in the Classroom: Learning from a School-based Mindfulness Intervention through the Boston Charter Research Collaborative“, cùng với các tài liệu khác về vai trò, chức năng và sự hữu ích của chánh niệm trong giáo dục. Cần nghiên cứu thêm để hiểu liệu việc thực hành chánh niệm thường xuyên trong lớp học có thể tạo ra những cải thiện bền vững trong kết quả học tập và hành vi hay không. Báo cáo đã đưa ra một số khuyến nghị và cân nhắc để đưa thực hành chánh niệm vào lớp học.

THAM GIA CỘNG ĐỒNG NHÀ GIÁO ĐỔI MỚI ĐỂ CẬP NHẬT CÁC TÀI NGUYÊN KHOA HỌC MỚI NHẤT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *