Dạy & Học là ấn phẩm chuyên môn cho giáo viên phổ thông, được phát hành miễn phí, định kì vào thứ 2 tuần cuối cùng mỗi tháng.

Dạy & học Tập 4 - Năm 2021

Dạy & Học Tập 3 - Năm 2020

Dạy & Học Tập 2 - Năm 2019

Dạy & Học Tập 1 - Năm 2018

error: Content is protected !!

Giáo dục là chìa khóa để thành công trong cuộc sống, và giáo viên là người tạo ra tác động lâu dài trong cuộc sống của học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn