Sổ tay Tư duy thiết kế

Thế giới đang ngày càng thay đổi kèm theo sự phát triển của xã hội. Để phát triển mạnh mẽ trong tương lai, thế hệ học trò cần phải thích nghi và linh hoạt. Học sinh sẽ cần phải chuẩn bị để đối mặt với những tình huống mà các em chưa từng thấy trước đây. Trong lĩnh vực giáo dục K-12, tư duy thiết kế được sử dụng để nâng cao khả năng học tập và thúc đẩy tư duy sáng tạo, làm việc theo nhóm và trách nhiệm học tập của học sinh. Tư duy Thiết kế là một trong những công cụ tốt nhất cung cấp để đảm bảo cho học sinh:

  • Tự tin sáng tạo trong khả năng của các em để thích ứng và ứng phó với những thách thức mới.
  • Có khả năng xác định và phát triển các giải pháp đổi mới, sáng tạo cho các vấn đề mà các em và những người khác gặp phải.
  • Phát triển cùng với sự lạc quan, đồng cảm và tích cực như một thành viên của xã hội, những người có thể góp phần giải quyết những thách thức phức tạp mà thế giới phải đối mặt.
 

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!

Giáo dục là chìa khóa để thành công trong cuộc sống, và giáo viên là người tạo ra tác động lâu dài trong cuộc sống của học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn