Tuyên ngôn Học tập

Để có được một hành trình học tập suốt đời thực sự hiệu quả, tôi tin rằng mình nên:

Hình thành thói quen thay vì kiếm tìm thành tích.

Tìm tòi và hành động thay vì đón nhận thông tin một chiều.

Cải tiến liên tục thay vì các kế hoạch cố định.

Chia sẻ và lắng nghe thay vì luôn đóng khung bản thân.

Tuyên ngôn Học tập phiên bản 1.0 được công bố ngày 25/4/2022
tại Hà Nội, Việt Nam.

error: Content is protected !!

Giáo dục là chìa khóa để thành công trong cuộc sống, và giáo viên là người tạo ra tác động lâu dài trong cuộc sống của học sinh.

Đăng ký nhận tư vấn